Open menu

Gebra Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel ons 010 - 288 44 70

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als u bestuurder wordt bij een BV, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. 

Onbehoorlijk bestuur
Een aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht blijkt in de praktijk ook een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames geven hiertoe aanleiding. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims tegen bestuurders ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap.
 
Persoonlijk aansprakelijk
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf of uw medebestuurders. De aansprakelijkheid van commissarissen is afgeleid van die van de bestuurders. Pas wanneer (kennelijk) onbehoorlijk bestuur is vastgesteld, wordt een onderzoek ingesteld naar commissarissen. 
  
Grote financiële schade
Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.
Dit gaat ten koste van uw privé-vermogen. Deze vermogensschade is overigens niet gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze dekt alleen aanspraken voor materiële en personenschade. 
 
Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom een belangrijke overweging.
Dekking en premie
De dekking van de verzekering bestaat uit twee elementen:
  • de kosten van verweer
  • de uiteindelijke schadevergoeding
Premie en verzekerd bedrag
U kunt kiezen uit zes verzekerde bedragen met bijbehorende premies:
 
Verzekerd bedrag       Jaarpremie
€     100.000                  €     350
€     250.000                  €     465
€     500.000                  €     575
€  1.000.000                  €     785
€  2.000.000                  €  1.100
€  2.500.000                  €  1.200

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten via 010 - 288 44 70 of stuur ze een e-mail.

Downloads